[ MK | EN ]

Продажба и Маркетинг

СЕРВИС | ЗА НАС

Сектор кој спроведува маркетинг активности за медицински апарати, го следи пазарот и конкуренцијата, подготвува тендери и понуди за медицинска опрема. Се насочуваме кон обезбедување на вистински вредности кон нашите клиенти и се фокусираме на задоволни купувачи и корисници на услуги.

Управител

Дипл.ел.инж. Сашо Караџов
Тел: +389 (0)2 3097 767
Моб: +389 (0)72 233 725
e-mail: sasho.karadjov@expecta.mk

Администрација и Логистика

Габриела Велковска
Тел: +389 (0)2 3097 767
Моб: +389 (0)70 524 562
e-mail: gabriela.velkovska@expecta.mk