[ MK | EN ]

Сервис за Медицинска Опрема

ЗА НАС | ПРОДАЖБА И МАРКЕТИНГ

Сектор кој е задолжен за инсталација, сервис, одржување и резервни делови за медицинските апарати. Професионално обучените сервисни инженери се грижат за исправноста и функционалноста на апаратурата, даваат совети и техничка подршка на крајните корисници.

Раководител:

Илиевски Марјан
Тел.: +389 (0)2 3097 767
Моб.: +389 (0)71 747 250
e-mail: marjan.ilievski@expecta.mk

Сервисен Инженер:

Дипл.техн.инж. Димитријевиќ Сашко
Тел.: +389 (0)2 3097 767
Моб.: +389 (0)75 339 935
e-mail: sasko.dimitrijevic@expecta.mk